Artefakty Scrum i inne elementy

Artefakty Scrum to temat często poruszany w środowisku i wśród zespołów Scrumowych.  Co to Scrum? „Scrum mieści się w „Agile”, który jest jakby „parasolem” dla kilku rodzajów zwinnych podejść, które w innowacyjny sposób pozwalają uzyskać lepsze efekty we wszelakich projektach. Scrum pozwala podzielić duże projekty na mniejsze etapy, przeglądając i dostosowując się po drodze do […]

Scrum. Jak to się zaczęło?

Podstawowe założenia metodyki Scrum wywodzą się z prac prof. Hirotaka Takeuchi i Ikujiro Nonaka będących wynikiem studiów procesów wytwórczych przeprowadzonych w dużych koncernach. W swojej publikacji pt. „The New New Product Development” (Takeuchi H., Nonaka I.: The New New Product Development Game. Harvard Business Review, January-February, 1986.), uważanej powszechnie za źródło inspiracji metodyki Scrum, autorzy opisali tu kilka typów procesów, m. […]

Scrum Master? Jaki jest?

Policzysz, ile jest pytań? Pytania są retoryczne bądź nie? Wiesz, ile ich jest? Czy wiesz, ile jest znaków zapytania? Czy ich ilość jest zatrważająca?  Czy masz siłę to przeczytać? Na wszystko możesz odpowiedzieć? Ja szukam odpowiedzi wciąż, a ty? Czy Scrum Master powinien być: ⁃            odważny?                    Powinien bronić zespół przed różnego rodzaju zagrożeniami? Czy powinien potrafić […]

Czym właściwie jest samoorganizujący się zespół? Jak go utworzyć? I dlaczego tak ważne jest tworzenie środowiska Agile?

Czym właściwie jest samoorganizujący się zespół? Jak go utworzyć? I dlaczego tak ważne jest tworzenie środowiska Agile? Zespół samoorganizujący się nie zależy od menedżera, nie czeka na przydzielenie pracy. Potrafi odnaleźć się w swoim środowisku, wziąć zadania, zarządzić związanymi z nimi obowiązkami i terminami. Oczywiście taki zespół to coś więcej niż samo przydzielenie sobie pracy […]