Artefakty Scrum to temat często poruszany w środowisku i wśród zespołów Scrumowych. 

Co to Scrum?

„Scrum mieści się w „Agile”, który jest jakby „parasolem” dla kilku rodzajów zwinnych podejść, które w innowacyjny sposób pozwalają uzyskać lepsze efekty we wszelakich projektach. Scrum pozwala podzielić duże projekty na mniejsze etapy, przeglądając i dostosowując się po drodze do ich wykonania. Scrum jest popularnym frameworkiem używanym w całym świecie Agile. Wyróżnia się od innych procesów zwinnych przez przejrzyste pomysły i praktyki, podzielone na trzy kategorie ról, artefaktów i pól czasowych.

Skupmy się na części artefaktów na razie i zagłębić się w dalsze szczegóły na temat jego składników.

Artefakt Scrum

Artefakt jest konkretnym produktem pobocznym stworzonym w trakcie opracowywania produktu. Artefakty Scrum charakteryzują pracę lub wartość w sposobach, które są wykorzystane do zapewnienia przejrzystości perspektyw, inspekcji i adaptacji. Grupuje klasy obiektów, które powstają w trakcie wykonywania procesów. W Scrum artefakty są jak „kondensatory informacji”, służą do hermetyzacji „wspólnego rozumowania” zespołu w określonym momencie. 

Artefakty Scrum

Teraz, znając już definicje artefaktu Scrum, idziemy dalej. Jakie są te najważniejsze artefakty, które dają wartość w Scrum:

 • Product Backlog to uporządkowana lista wszystkich cech charakterystycznych, funkcji, właściwości, możliwości, wymagań, ulepszeń i poprawek, które są wymagane w produkcie i mają być wprowadzone do produktu w nadchodzących wersjach. Zawiera wykaz wymagań przeznaczonych do wykonania w trakcie rozwoju produktu. Rejestr ten jest nazywany także zaległościami produktowymi w celu podkreślenia, jakie jeszcze prace związane z rozwojem produktu powinny być wykonane. Są w nim:

  • Epics – elementów wysokiego poziomu, które należy podzielić na cechy.
  • User Stories – elementy niskiego poziomu zorientowane na użytkownika.
  • Niefunkcjonalne elementy wymagań.
  • Spikes – historie badawcze, które zaowocują nauką, wyborem odpowiedniej architektury lub projektu, tworzeniem prototypów itp., aby osiągnąć cel Spike’a, na podstawie którego odpowiednie historie użytkownika zostaną utworzone później.
  • Elementy techniczne (jak np. refaktoryzacja czy konfiguracja usług środowisk testowych, itd.) – produkty te powinny być oddzielnie omówione z Właścicielem Produktu, aby zobaczyć ich wartość.
  • Błędy do poprawy, itd.

Product backlog jest czymś żywym i dlatego ewoluuje. Aby zachować prawidłowość product backlog, właściciel produktu (PO) musi upewnić się, że powyższe elementy są na miejscu i są ściśle monitorowane. Właściciele produktów są odpowiedzialni za zbudowanie stosu elementów w backlogu i nadanie im priorytetu zgodnie z celami biznesowymi i globalnym podejściem. Zaległości produktu to dynamiczna lista elementów często nazywana „dokumentem na żywo”, który powinien być często aktualizowany w oparciu o zmieniające się wymagania projektu przez cały czas opracowywania.

 • Sprint Backlog

Sprint Backlog składa się ze wszystkich elementów Product Backlog-u, które zespół zobowiązał wziąć do określonego sprintu. Jest to zobowiązanie ze strony zespołu scrumowego wobec zainteresowanych stron. Jest szczegółowym wykazem prac zaplanowanych do zrealizowania w obrębie pojedynczego sprintu.  Podczas spotkania planowania sprintu zespół dokonuje dekompozycji elementów Produkt Backlogu na bardziej szczegółowe zadania. Pobiera elementy o najwyższym priorytecie z backlogu produktu. Dyskutują o ostatecznej akceptacji DoD. Podczas tej ceremonii zespół tworzy również zadania, które są wymagane do wykonania User Stories, dążą do jak najniższego poziomu szczegółów, aby nic nie zostało pominięte, aby zapewnić jakość. Rejestr jest wykorzystywany przez zespół do skoordynowania własnych działań w każdym sprincie. Zawiera listę opisów zadań i informacje o ich przydziale do odpowiednich członków zespołu, a także statusie i szacowanym czasie wykonania. W trakcie wykonania sprintu Sprint Backlog może ulec zmianie. Gdy zespół zidentyfikuje nowe, niezbędne zadania lub uzna, że część z nich jest niepotrzebna.

 • Sprint Goal

Zgodnie z Przewodnikiem Scruma, cel sprintu jest celem, który ma zostać osiągnięty poprzez wdrożenie części Produckt Backlogu. Przedstawia opisowy cel pojedynczego sprintu. Cel sprintu pomaga skoncentrować się na celu, który chcemy osiągnąć i umożliwia elastyczność w negocjowaniu pracy prowadzącej do osiągnięcia tego celu. Cel sprintu często jest przedstawiony lapidarnie jako odpowiednio dobrana nazwa sprintu lub metaforyczne zdanie podsumowujące zakres prac do wykonania w sprincie.

 • Burn-Down Chart

Czyli wykres spalania, ma postać diagramu. To wizualne narzędzie pomiarowe, które pokazuje ukończoną pracę dzienną w stosunku do prognozowanego wskaźnika ukończenia dla aktualnej wersji projektu. Jego celem jest umożliwienie, aby projekt był na dobrej drodze do dostarczenia oczekiwanego rozwiązania w pożądanym harmonogramie. Pokazuje całkowity wysiłek w stosunku do ilości pracy, którą zespół wykonuje przy każdej iteracji. Jego celem jest zapewnienie, że zaangażowanie w sprint jest na dobrej drodze do dostarczenia oczekiwanego rozwiązania w ramach osi czasu (sprint). Tempo postępu Zespołu Scrumowego nazywa się „velocity”.

 • Product Vision

Wizja produktu nie powinna być planem pokazującym, jak osiągnąć cel. Zamiast tego powinno się trzymać wizję produktu i taktykę produktu – ścieżkę do celu – osobno. Pozwala to zmieniać taktykę i eksperymentować z rozwiązaniami nie tracąc z oczu celu, który ma dać nam przyrost produktu. 

 • Monitoring Sprint Progress

Gdy zespół scrumowy zacznie pracować nad zaległościami sprintu, należy śledzić postępy, aby nie było żadnych niespodzianek na końcu. Są drużyny, które początkowo rozpoczynają sprint z dużą gorliwością i pozytywną energią, ale ostatecznie odczuwają frustrację z powodu przeszkód lub blokad na drodze, odczuwają przeszkodę w swojej pracy i dlatego zaczynają „odprawiać szopkę” na końcowych wynikach. Naprawdę ważne jest monitorowanie postępów sprintu, ponieważ zespół może stosować różne techniki.

  1. Śledzenie postępów spalania
  2. Efektywne korzystanie czasu na codziennym standup
  3. Wykrywanie I usuwanie problemów / blokerów na bieżąco

 • Product Increment 

Przyrost produktu jest sumą wszystkich elementów zaległości produktu ukończonych podczas sprintu i wszystkich poprzednich sprintów. Pod koniec sprintu, nowy przyrost produktu musi być w stanie użytecznym i spełniać definicję zespołu Scrum – DoD – Definition of Done. W większości organizacji własności przyrostów produktu powinny należeć do inżynierów wydania i powinny być w pełni dostępne dla właściciela produktu. 

Definicja DoD jest tworzona przez zespoły Scrum dla zawarcia porozumienia z zainteresowanymi stronami. Zapewnia również utrzymanie jakości pracy, która ma być dostarczona do końca sprintu. Po dostarczeniu przyrostu produktu musi on spełniać DoD. To wspólny „dokument” który ukazuje zrozumienie zespołu programistów w odniesieniu do tego, co oznacza „gotowe”. Składniki DoD różnią się w zależności od zespołu. Wraz z dojrzewaniem zespołu definicja gotowego będzie się rozszerzać i staje się bardziej rygorystyczna. 

Wniosek.

Powyższe opisy miały na celu dać możliwość lepszego zrozumienia tematu artefaktów i innych elementów, które dodają wartość do procesu Scrum. Efektywne wykorzystanie podanych artefaktów może rzeczywiście pomóc w poprawie tworzenia produktu i jego dostarczania, zwiększenia jakości i prędkości. Wspomniałem o jakości, ponieważ można zdefiniować swoją DoD w taki sposób, aby koncentrowała się na jakości, nawet sposób, w jaki tworzona jest historyjka użytkownika, ma duży wpływ na jakość dostarczanego przyrostu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.