Artefakty Scrum i inne elementy

Artefakty Scrum to temat często poruszany w środowisku i wśród zespołów Scrumowych.  Co to Scrum? „Scrum mieści się w „Agile”, który jest jakby „parasolem” dla kilku rodzajów zwinnych podejść, które w innowacyjny sposób pozwalają uzyskać lepsze efekty we wszelakich projektach. Scrum pozwala podzielić duże projekty na mniejsze etapy, przeglądając i dostosowując się po drodze do […]