John Kotter, profesor Harvard Business School, opracował 8 kroków skutecznego zarządzania zmianami w organizacjach. Jednak wydaje mi się, że nie tyczy się to tylko organizacji?

Można odnieść to do zmiany siebie i swojego otoczenia.

Tutaj powiem o zmianach odnosząc się do firmy / organizacji. 

Podzielmy zmianę / transformację na fazy:

– teren

– decyzja, co robić

– początek działania

– utrwalenie wyników

Pierwsza faza. Przygotuj teren:

1 – Stwórz poczucie pilności

Pomóż innym dostrzec potrzebę zmian i konieczność natychmiastowego działania.

Wywołaj poczucie niezwłoczności działań. 

Aby zmiana mogła się skutecznie dokonać, pierwszym krokiem jest zaangażowanie ludzi, którzy będą w niej uczestniczyć. Od kierownictwa wyższego szczebla po pracowników, inwestorów i klientów.

Konieczne jest, aby wszyscy zrozumieli powody zmiany i znaczenie natychmiastowego działania, aby można było wzbudzić motywację w każdym z nich.

2 – Twórz potężne sojusze. Stwórz zespół kierujący. 

Kolejnym kluczowym krokiem jest stworzenie grupy. Musi ona być silna, na tyle by mogła pokierować procesem wprowadzania zmian.

Grupa ludzi obdarzonych zdolnościami przywódczymi, jednocześnie co ważne wiarygodnych, komunikatywnych, mających autorytet, dysponujących zdolnościami analitycznymi i rozumiejących, że problem jest pilny.

Trzeba zidentyfikować pracowników i menedżerów, którzy mogą służyć jako pośrednicy zmian. Wybrać ich należy nie tylko ze względu na zajmowane stanowisko, ale także na ich status, doświadczenie w tym temacie, a nawet znaczenie polityczne.

W praktyce mogą oni wpływać na osoby w twoim kręgu podczas procesu zmiany i pomagać eliminować problemy, zanim się pojawią.

Zmiana potrafi zaskoczyć i otworzyć oczy. Może czasem troszkę za bardzo je otwiera i człowiek robi się nadwrażliwy, ale czy tak od razu możemy określić jak bardzo ta zmiana jest poważna, albo jak bardzo wpłynie na naszą przyszłość?

Od razu nie. Jednak po głębszym przemyśleniu co się wydarzyło, bądź wydarzy i co to zmieni, musimy działać, aby się do tej znany dostosować.

Kontynuując. Jakie są kolejne kroki przygotowania do zmian?

Kolejna faza „decyzja, co robić„.

Poniżej 4 fazy zmiany transformacji (są to linki prowadzące do artykułów opisujących poszczególne fazy):

– teren

– decyzja, co robić

– początek działania

– utrwalenie wyników

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.